چهارشنبه 03 ارديبهشت 1393
 
  شخصيت هاي علمی بیمارستان
 
شخصيت علمي مركز

تمام چشم پزشکان و ساير متخصصين مرکز چشم پزشکی نگاه از پزشکان قابل و سرشناس کشور ميباشند و اکثريت قريب به اتفاق آنان دارای جايگاه علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ميباشند که اين دانشگاهها عبارتند از:

 در تهران:

 • دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دانشگاه علوم پزشکی ايران

 • دانشگاه علوم پزشکی شاهد

 • دانشگاه علوم پزشکی آزاد

 • دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 • دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله

و در شهرستانها:

 • دانشگاه علوم پزشکی شيراز

 • دانشگاه علوم پزشکی يزد

 • دانشگاه علوم پزشکی گيلان

 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 • دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 • دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • دانشگاه علوم پزشکی اروميه

 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان

علاوه بر آن چشم پزشکان اين مرکز طی چندين سال گذشته بطور مستمر در امر مطالعه و تحقيقات چشم پزشکی در جهت ارائه بهترين و بالاترين روشهای تشخيصی، درمانی و جراحی به بيماران بوده، مقالات علمی متعددی در کنگره های چشم پزشکی داخلی و خارجی و بين المللی ارائه نموده اند. همچنين مقالات بسياری در مجلات معتبر چشم پزشکی خارجی از آنان به چاپ رسيده است.

مايه افتخار است که همکار دانشمند ما جناب آقای دکتر سهيليان بدليل فعاليت چشمگير تحقيقاتی و جراحی که از حاصل آن نه تنها بيماران ايرانی، بلکه بيماران و چشم پزشکان تمام دنيا حتی اروپايی و آمريکايی در درمان بيماران خود استفاده نموده اند، از طرف آکادمی چشم پزشکان آمريکا به عنوان يکی از دانشمندان برتر چشم پزشکی جهان به مجامع علمی دنيا معرفی شدند.

از آنجا که هدف اين مرکز ارائه خدمات تشخيصی، درمانی و جراحی با کيفيت معادل استانداردهای بين المللی است علاوه بر تامين تجهيزات و ساير امکانات همواره با ايجاد فرصت شغلی امکان خدمت چشم پزشکان دانشمند و جوان در ميان ساير همکاران را فراهم نموده است که اسامی تعدادی از اين همکاران عزيز ذيلا به اطلاع ميرسد

 دکتر الينا غفاری نفر اول بورد از دانشگاه تهران سال 1382
 دکتر ناصری پور نفر سوم بورد از دانشگاه تبريز سال 1381
 دکتر شاهين يزدانی نفر دوم بورد از دانشگاه تهران سال 1380
 دکتر پاکروان نفر اول بورد از دانشگاه شهيد بهشتی سال 1375
 دکتر برادران نفراول بورد از دانشگاه مشهد سال 1378
 دکتر مراديان نفر اول بورد از دانشگاه شهيد بهشتی
 دکتر رمضانی نفر دوم بورد از دانشگاه شهيد بهشتی
 دکتر عباس باقری نفر سوم بورد از دانشگاه شهيد بهشتی سال 1373
 دکتر آرمان مشايخی نفر اول بورد از دانشگاه شيراز سال 1371
 دکتر کريميان نفر دوم بورد از دانشگاه شهيد بهشتی سال 1371
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان فوق تخصصی نگاه می باشد.